„Nie hejtuję – reaguję” kampania przeciwko cyberprzemocy i mowie nienawiści

Dodano: 7 listopada 2019
Nie hejtuję – reaguję

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję”. W kampanii  szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Zwróć uwagę na konieczność podejmowania działań w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści czy wsparcie dla ofiary.

Powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie. Funkcjonowanie w atmosferze przyzwolenia na agresję powoduje milczenie i bierność, zaś  brak reakcji daje siłę sprawcom hejtu.

Kampania „Nie hejtuję – reaguję” skierowana do młodzieży oraz młodszych uczniów klas szkół podstawowych, którzy aktywnie zaangażują się w tworzenie przekazów kampanii, aby była jak najbardziej atrakcyjna i zrozumiała dla ich rówieśników.

Trzy grupy wiekowe odbiorców kampanii

Odbiorcy podzieleni zostaną na trzy grupy wiekowe:

  • 7-9 lat,
  • 10-13 lat
  • 14-17 lat.

Działania dla młodszych uczniów klas w szkołach podstawowych składać się będą z dwóch części:

  • zajęć profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o konspekt przygotowany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Silę w dwóch wariantach: dla klas 1-3 oraz 4-6;
  • konkursu na plakat zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy. Najlepsze plakaty będą promować kampanię i zostaną rozdystrybuowane do polskich szkół.

Działania skierowane do starszych uczniów (14-17 lat) będą obejmować jednodniowe, zorganizowane w Warszawie, warsztaty dla 50 osób wraz z nauczycielami. Uczniowie pod okiem trenerów metody design thinking będą pracować nad przekazem kampanijnym wyrażającym sprzeciw wobec hejtu oraz podkreślającym rolę świadków w przeciwdziałaniu temu zjawisku.

Podczas warsztatów powstaną hasła, które w formie graficzno-typograficznej będą  promowane w mediach społecznościowych oraz rozesłane do polskich szkół w formie plakatów.

Po opracowaniu przez dzieci i młodzież przekazów kampanii zostaną one zaadaptowane w celu szerokiej, ogólnopolskiej dystrybucji głównie poprzez kanały internatowe.

Inauguracja kampanii „Nie hejtuję – reaguję” odbędzie się 12 grudnia br. w „Przestrzeni from Facebook” w Warszawie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały kampanii wypracowane przez dzieci i młodzież. Będzie to też eksperckie seminarium poświęcone tematyce cyberprzemocy, hejtu i mowie nienawiści. Jego adresatami będą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą. Właściwa kampania będzie promowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w portalach dla dzieci (Sieciaki.pl) i młodzieży (DigitalYouth.pl) oraz w social mediach.

 

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel