Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport

Dodano: 7 kwietnia 2021
Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi systematyczną diagnozę skali problemu przemocy wobec dzieci. Dowiedz się, jak w świetle przeprowadzonych badań pandemia koronawirusa i związana z nią izolacja społeczna wpłynęła na bezpieczeństwo oraz dobrostan młodzieży.

Badanie miało na celu poznanie skali doświadczania przez młodzież różnego rodzaju przemocy i krzywdzenia w okresie zamknięcia szkół. Dodatkowo poruszono w nim temat dobrostanu młodzieży: samopoczucia,

  • zadowolenia z życia,
  • wsparcia społecznego,
  • podejmowania zachowań autodestrukcyjnych.
W związku z pandemią Covid-19 od 25 marca 2020 do końca roku szkolnego, w ramach dystansowania społecznego, w polskich szkołach po raz pierwszy prowadzona była edukacja zdalna. Ponadto od 1 kwietnia do 19 kwietnia obowiązywał zakaz wychodzenia z domu bez opieki dorosłego osób, które nie ukończyły 18 lat, a do 17 maja osób, które nie ukończyły 13 lat.

Udział w badaniu wzięło 500 respondentów. To osoby w wieku 13-15 lat oraz 16-17 lat. Byli to przedstawiciele  obu płci, mieszkańcy wsi oraz miast.

Czego dowiesz się z raportu „Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii”

Raport opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zawiera dane liczbowe odnoszące się do następujących kwestii:

  • Doświadczenie krzywdzenia
  • Przemoc ze strony bliskich dorosłych
  • Bycie świadkiem przemocy w domu
  • Przemoc rówieśnicza
  • Wykorzystywanie seksualne
  • Dobrostan psychiczny młodzieży
  • Wsparcie społeczne

Niepokojące wnioski badaczy

Kluczowym wnioskiem płynącym z analizy danych zgromadzonych w trakcie badania jest stwierdzenie, że przebywanie w domu  nie uchroniło młodzieży przed doświadczaniem krzywdzenia. Szczególnie niepokojące jest to, że osoby doświadczające krzywdzenia na ogół nie mogły liczyć na wsparcie społeczne.

Rekomendacje (nie tylko) dla nauczycieli

W ostatniej części raportu autorzy zamieścili rekomendacje dotyczące koniecznych działań. Z treścią rekomendacji powinni zapoznać się w szczególności nauczyciele oraz pracownicy instytucji wspierających rodziny.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel