MEN opublikowało przykładowy regulamin oceny nauczycieli

Dodano: 3 lipca 2018
a3b8e12443655f52a49a2585bddfee7c24a668fa-xlarge

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały, które mają pomóc dyrektorom szkół i przedszkoli wprowadzić regulamin oceny pracy nauczycieli. Przedstawiamy propozycje 2 regulaminów.

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Materiał przedstawia propozycję:

  • konstrukcji regulaminu,
  • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
  • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.
Przykładowe wyjściowe propozycje dotyczą regulaminu dla szkół i regulaminu dla przedszkoli:
MEN niedługo udostępni również propozycje materiałów wyjściowych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów:
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówek doskonalenia nauczycieli,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Ważna specyfika danej placówki

Konstruując regulamin, należy uwzględnić specyfikę danej szkoły, pamiętając, że:

  • wskaźniki nie mogą wykraczać poza zakres kryterium i muszą być zgodne z  przepisami prawa,
  • wszystkie kryteria mają tę samą wagę w ustalaniu ostatecznej oceny, tzn. wartość określająca maksymalny poziom spełnienia kryterium musi być taka sama dla wszystkich kryteriów (w załączonych przykładach, dla wszystkich kryteriów oceny pracy wartość określająca maksymalny poziom ich spełnienia wynosi 3).

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel