„Lekcja: Enter” – innowacyjny projekt cyfrowy

Dodano: 23 stycznia 2020
„Lekcja: Enter” – innowacyjny projekt cyfrowy

Projekt "Lekcja:Enter" to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Cel projektu to podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Poznaj najważniejsze założenia projektu i dowiedz się, jak zgłosić szkołę do udziału.

Czym jest projekt „Lekcja: Enter”?

Projekt „Lekcja: Enter” jest skierowany do szerokiego grona nauczycieli. Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli 9 różnych ścieżek szkoleniowych. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter” odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele dowiedzą się jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach. W efekcie po ukończeniu szkolenia „Lekcja:Enter!” będą częściej sięgać do aplikacji, stron, portali
i wykorzystywać je na lekcjach, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania.
Szkolenie "Lekcja:Enter!" przewidziano na 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godziny stacjonarnie i 8 godzin online (dla nauczycieli informatyki jest to 35 +5).

Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do udziału w module on-line „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.

Projekt Lekcja:Enter to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/ w zakładce „Dla dyrektorów szkół”.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel