Koronawirus w Polsce – czy grozi nam zamykanie szkół

Dodano: 27 lutego 2020
Koronawirus w Polsce

Media obiegła informacja o pierwszym potwierdzonym przypadku zarażenia koronawirusem w Polsce. Rodzice zastanawiają się czy ich dzieci są bezpieczne w szkołach, a dyrektorzy – czy powinni zawieszać zajęcia i zamknąć szkołę. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji sprawdź, na co pozwala prawo oraz jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Główny Inspektor Sanitarny.

Nie ma podstaw do zawieszania zajęć

Główny Inspektor Sanitarny w komunikacje z 24 lutego 2020 r. uspokaja i informuje, że obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań, takich zawieszanie zajęć czy zamykanie szkół.

Należy kontrolować stan zdrowia

Z komunikatu wynika m.in., że osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały takie objawy, jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny:

 • niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Ponadto przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

 • codziennie mierząc temperaturę ciała
 • zwracając uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W razie wystąpienia symptomów zalecane jest niezwłoczne, telefoniczne powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Oczywiście dotyczy to zarówno samych uczniów (ich rodziców), jak i pracowników szkoły.

Częste mycie rąk i zasłanianie ust

Minister Zdrowia przypomina o najważniejszych zasadach dotyczących higieny. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego niezbędnym środkiem bezpieczeństwa jest w szczególności:

 • częste mycie rąk,
 • ochrona podczas kaszlu i kichania,
 • zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Decyzja o zamknięciu szkoły

Niezależnie od zaleceń GIS  warto pamiętać, jakie działania może podjąć dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażenia koronawirusem wśród uczniów lub nauczycieli.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

 • dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub
 • organizacji zajęć w szkole lub placówce

- w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Poza tym sam dyrektor (za zgodą organu prowadzącego) może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli

 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 st. C lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Zawieszenie mogą więc uzasadniać zdarzenia, które już wystąpiły, a nie ryzyko ich wystąpienia. Dlatego właśnie aktualnie nie ma podstaw do zawieszenia zajęć.

Mierzenie temperatury? Tak, jeśli robi to pielęgniarka

Jednym z najważniejszych zaleceń GIS jest codzienne mierzenie temperatury. Czy takie badanie może nuć wykonane w szkole? Tak, ale tylko jeżeli, że czynności tych dokonuje pielęgniarka lub higienistka szkolna, która wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

NFZ uruchomił specjalną infolinię

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące koronawirusa, skorzystaj z numeru 800 190 590. Jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).
 • Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/web/zdrowie).

Opracowanie: Michał Kowalski, Marta Wysocka

Opracowanie:

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel