Jest projekt ustawy wprowadzającej ograniczenia w dostępie dzieci do solarium

Dodano: 30 maja 2017
Zakaz korzystania z solarium przez dzieci

Na stronach sejmowych ukazał się projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Zakłada on m.in. karę za udostępnienie solarium małoletniemu.

Zakaz korzystania z solarium do 18. roku życia

Prezydencki projekt ustawy zakłada całkowity zakaz udostępniania solarium osobom do lat 18, a ponadto zabrania reklamy i promocji usług. Właściciel solarium będzie zobowiązany do umieszczenia widocznej informacji o tym, że z łóżka opalającego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku wątpliwości co do wieku będzie zobowiązany do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. Za udostępnienie solarium małoletniemu będzie grozić kara od 1000 zł do 50.000 zł

Solarium na cenzurowanym

Rzecznik Prawa Dziecka od 2009 r. postulował konieczność uregulowania korzystania przez dzieci z solariów, wskazując na drastyczny wpływ nadmiernego promieniowania ultrafioletowego wytwarzanego przez łóżka opalające na zdrowie i życie dzieci. Wyniki badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia jednoznacznie wskazują, że korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc.

Więcej informacji oraz projekt ustawy na stronie Rzecznika Praw Dziecka: https://brpd.gov.pl/

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel