Diagnoza kompetencji ósmoklasistów 2018

Dodano: 25 lutego 2019
Diagnoza kompetencji ósmoklasistów 2018/2019

CKE opublikowało wnioski dotyczące przeprowadzonej w grudniu 2018 r. diagnozy kompetencji ósmoklasistów.

Diagnoza odbyła się w dniach 10–12 grudnia 2018 r. i obejmowała trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język angielski. W badaniu uczestniczyło ogółem 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju. Zadania w arkuszach z poszczególnych przedmiotów rozwiązało:

  • 4 698 uczniów w przypadku języka polskiego
  • 4 693 uczniów w przypadku matematyki
  • 4 335 uczniów w przypadku języka angielskiego.

Kompetencje polonistyczne

Ósmoklasiści dość dobrze radzą sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie tekstów kultury oraz zadań dotyczących zróżnicowania języka. Większość uczniów bez trudu wyszukuje w tekstach potrzebne informacje oraz dostrzega zróżnicowanie słownictwa. Nieco trudniejsze okazały się dla ósmoklasistów zadania sprawdzające umiejętności czytania utworów literackich i ich zrozumienie na poziomie niedosłownym, tworzenia wypowiedzi oraz praktycznego stosowania zasad ortografii i interpunkcji. Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego.

Kompetencje matematyczne

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji. Większość uczniów nie ma problemów z odczytywaniem i interpretowaniem danych przedstawionych w różnej formie (w postaci tabel, diagramów, wykresów, tekstu) oraz ich przetwarzaniem. Potrafią przeanalizować informacje, a następnie wykorzystać je w celu rozwiązania problemu przedstawionego w zadaniu.

Najsłabiej została opanowana umiejętność rozumowania i argumentacji. Trudność w rozwiązywaniu tzw. „zadań na dowodzenie” polega na właściwym doborze argumentów potwierdzających uzasadnianą tezę. Uzyskane przez uczniów wyniki i analiza rozwiązań zadań pokazały, że zapisanie kolejnych kroków prostego rozumowania przysparza ósmoklasistom problemów. Szczególną trudność sprawiają uczniom również zadania wymagające stosowania strategii wynikającej z treści zadania oraz łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Język angielski

Analiza wyników wykazuje, że uczniowie w podobnym stopniu opanowali umiejętności w trzech obszarach (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych). Trudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

W szkołach, które zdecydowały się przystąpić do Diagnozy, uczniowie w styczniu uzyskali informację zwrotną na temat wiadomości i umiejętności, które opanowali już dość dobrze, oraz tych, nad którymi muszą jeszcze – wspólnie z nauczycielami – pracować.

Więcej informacji na temat badania na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel