Wydatki na studia nauczycieli – czy możliwe nadal z dotacji na dzieci niepełnosprawne

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 17 stycznia 2019
dotacja na dzieci niepełnosprawne 2019

Czy z dotacji na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można pokrywać koszty szkoleń i studiów podyplomowych, jeżeli dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia z takimi dziećmi? Sprawdzamy, jak wygląda to po zmianie przepisów od stycznia 2019 r.

Dotacja wyłącznie na pokrycie konkretnych wydatków

Dotacja przekazana na:

  • uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz
  • uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach

może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Tak więc do wydatków na kształcenie specjalne zaliczają się wyłącznie wydatki na zadania wynikające z realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (bez uwzględniania wydatków finansowanych w ramach podstawowej kwoty subwencji naliczanej standardem finansowym A).

Takie podejście wyklucza zaliczanie do tych wydatków środków przeznaczonych np. na obsługę czy administrację. Środki z dotacji na kształcenie specjalne mają być wydatkowane bezpośrednio na to kształcenie, a nie na zarządzanie placówką.

Nie można pokryć kosztów studiów i szkoleń dla nauczycieli

Potwierdza to również MEN: z tej części dotacji wyodrębnia się tylko wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń, tj. np. wydatki na wynagrodzenie nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki na szkolenia i  studia nauczycieli np. wychowania przedszkolnego nie dotyczą bezpośrednio ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnego, nie mogą więc zostać sfinansowane z części dotacji na kształcenie specjalne, tylko z pozostałej części (naliczonej jak na zdrowe dziecko).

Przykład: Jeżeli realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie specjalnego wymaga prowadzenia zajęć przez specjalistę posiadającego kwalifikacje, których nie posiada żaden z zatrudnionych w przedszkolu czy szkole nauczycieli, to dyrektor powinien zatrudnić takiego nauczyciela. Jego wynagrodzenie będzie można pokryć z części dotacji przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne. Nie można jednak sfinansować z tych środków szkoleń lub studiów podyplomowych dla zatrudnionego już nauczyciela.

Barbara Jarosz
Dodano: 17 stycznia 2019

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel