Zdalne nauczanie – czekamy na rozporządzenie MEN

Dodano: 17 marca 2020
Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania

Minister Edukacji Narodowej poinformował o trwających pracach nad nowym rozporządzeniem regulującym organizację kształcenia na odległość. Już teraz trwają przygotowania do sprawnego zorganizowania kształcenia z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania.

Dyrektorzy szkół i placówek systemu oświaty zostali zobowiązani do podjęcia działań przygotowawczych polegających na:

  • sprawdzeniu czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami i nauczycielami  oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów,
  • przygotowaniu możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
  • analizy możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
  • uwzględnieniu w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności;
  • przygotowaniu możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania;
  • opracowaniu informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;
  • opracowaniu informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Jakie kwestie ureguluje rozporządzenie?

Minister Edukacji Narodowej zapowiedział wydanie nowego rozporządzenia, w którym uregulowane zostaną kwestie dotyczące organizacji edukacji zdalnej.

Opracowanie regulacji jest niezbędne w kontekście zapowiadanego przedłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach.

Źródło:

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel