Wykaz zajęć prowadzonych przez specjalistów po nowelizacji rozporządzenia

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 29 sierpnia 2019
Zmiana rozporządzenia praca specjalistów

1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Sprawdź, co się zmieni.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów dotyczących zajęć realizowanych przez doradców zawodowych  do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 września 2019 r. zgodnie z nowym art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, doradztwo zawodowe będzie realizowane w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego. Rezygnuje się z realizacji doradztwa zawodowego w placówkach. 

Obowiązki specjalistów bez zmian

Ani zmiana rozporządzenia ani wprowadzenie nowego przepisu do ustawy Prawo oświatowe nie wpływa na zakres obowiązków specjalistów.  Nowy art. 26a ustawy Prawo oświatowe podnosi się wyłącznie do doradztwa zawodowego:

  • wprowadza ujęcie doradztwa zawodowego, jako procesu, który rozpoczyna się w okresie przedszkolnym i jest kontynuowany na kolejnych etapach edukacyjnych,
  • określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach kształcenia.
Dodano: 29 sierpnia 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła prawo oraz filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel