W tym roku będą wyższe odpisy na ZFŚS

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 21 stycznia 2019
odpis na ZFŚS nauczycieli w 2019

W 2019 r. wzrośnie wysokość odpisu na zakładowy fundusz socjalny zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Nauczyciele otrzymają także wyższe świadczenie urlopowe. Sprawdzamy szczegóły zmian!

Odpis na ZFSŚ nauczycieli...

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli ustala się w odniesieniu do m.in. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Ustawa okołobudżetowa na 2019 r. wskazuje, że w tym roku zastosowanie będzie miała kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2013 r., tj.2.717,59 zł (art. 3 ustawy okołobudżetowej).

Odpis na ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2019 r. wynosi 2.989,35 zł (110% kwoty bazowej).

... oraz pracowników niepedagogicznych

Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych w tym roku jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. tj. 3. 278,14 (art. 5h ustawy o ZFŚS).

Odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w warunkach normalnych wyniesie 1.229,30 zł (37,5% ww. wynagrodzenia).

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Z odpisu na ZFŚS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2018/2019 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.229,30 zł.
  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.) – art. 5h.
  • Ustawa z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z. 2018 r. poz. 2435) – art. 3, art. 25.
Anna Trochimiuk
Dodano: 21 stycznia 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel