RPD o równych szansach uczniów w konkursach kuratoryjnych

Dodano: 7 listopada 2018
konkursy kuratorium oświaty

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Edukacji Narodowej z pytaniem, jakie działania zamierza podjąć w celu zagwarantowania realizacji zasady równego traktowania w przypadku tegorocznych ósmoklasistów biorących udział w konkursach przedmiotowych. Konkursy te nie przewidują zróżnicowania programowego w przypadku uczniów klas III gimnazjów i klas VIII.

Czy na pewno uczniowie mają równe szanse

Jak zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka „[...] szanse ósmoklasistów na awansowanie do kolejnych etapów konkursu i uzyskanie statusu laureata bądź finalisty zostały pomniejszone. Uczniowie ci są zatem w gorszym położeniu niż ich koleżanki i koledzy z ostatniej klasy gimnazjum. [...] Dlatego konieczne jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom tych przedsięwzięć, poprzez m.in. uwzględnienie różnic programowych w toku edukacji przebiegającej obecnie dwutorowo [...]”. 

Stworzenie odpowiednich możliwości uczniom do udziału w konkursach przedmiotowych jest bardzo ważnym czynnikiem motywującym ich do rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności. Jednocześnie z uwagi na znaczenie statusu finalisty i laureata w tych konkursach z punktu widzenia zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, są one okazją do zwiększenia szans na sukces w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel