Od września nie można zatrudniać asystenta nauczyciela 2018 r.

Dodano: 16 kwietnia 2018
Dokument archiwalny
Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Sprawdzamy, co wprowadza.

Z artykułu dowiesz się m.in.

  • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • Do kiedy w szkołach można zatrudniać asystenta nauczyciela

Likwidacja stanowiska asystenta

Od 1 września 2018 r. tracą moc przepisy art. 15 ust. 7–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewidujące możliwość zatrudnienia w szkole podstawowej asystenta nauczyciela, asystenta osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy lub asystenta wychowawcy świetlicy. W związku z tym w projekcie rozporządzenia uchyla się przepisy dotyczące zatrudniania ww. asystentów.

Projekt rozporządzenia przewiduje przepis przejściowy (§ 2), zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy, które po tym dniu są nadal zatrudnione na tym stanowisku zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, będą wykonywały swoje zadania zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Konieczna aktualizacja IPETów

W projekcie przewiduje się również przepis przejściowy regulujący sytuację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla uczniów przed dniem 1 września 2018 r. Programy te będą musiały być dostosowane do wymogów określonych w projektowanym rozporządzeniu w terminie do 30 września

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r.

Źródło:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.04.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel