Nowelizacja Karty Nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 14 listopada 2017
Nowelizacja Karty Nauczyciela

10 listopada 2017 r. Senat uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Dokument oczekuje na podpis Prezydenta. Część zmian ma wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r.

Najważniejsze projektowane zmiany:

  1. Ocena pracy nauczycieli – od oceny będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia. Dodatkowo praca nauczycieli będzie oceniana co 3 lata niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli.
  2. Awans zawodowy – planowane zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, a także wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza szkoły.
  3. Zatrudnianie nauczycieli – nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli na podstawie umowy o pracę.
  4. Wynagradzanie nauczycieli – wprowadzony zostanie nowy dodatek za wyróżniającą pracę, do którego prawo będą mieli tylko nauczycieli dyplomowani. Jednocześnie nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek na zagospodarowanie. 
  5. Pensum nauczycieli – od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wynikać wprost z ustawy – Karta Nauczyciela. Pensum dla nauczycieli specjalistów nie będzie mogło być wyższe niż 22 godziny tygodniowo.
  6. Urlop wypoczynkowy i uprawnienia rodzicielskie w szkołach – 35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny.
  7. Urlop dla poratowania zdrowia – od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny ma przysługiwać po 7 latach pracy na pół etatu, ale tylko w związku z chorobą zawodową lub na leczenie uzdrowiskowe.
  8. Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy – Z dniem 1 września 2018 r. z ustawy – Prawo oświatowe znikną regulacje dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli. Zgodnie z art. 143 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta mogą dalej je zajmować do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl
Dodano: 14 listopada 2017

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel