Nowe wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli! Co się zmieniło?

Dodano: 3 lipca 2020

Resort edukacji poinformował o zaktualizowaniu wytycznych sanitarnych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. Sprawdź, co się zmieniło.

Złagodzone zostały wymagania dotyczące:

  • liczebności grupy – w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci;
  • minimalnej przestrzeni przeznaczonej na pobyt zbiorowy minimalna powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 metrów kwadratowych, a w przypadku większej liczby dzieci powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu o każde kolejne dziecko, z tym, że:
    • powierzchnia przypadająca na jedno dziecko wynosi co najmniej 2 metry kwadratowe, jeżeli czas pobytu dziecka w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie,
    • powierzchnia przypadająca na jedno dziecko wynosi co najmniej 2,5 metra kwadratowego, jeżeli czas pobytu dziecka w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie;
  • zabierania zabawek z domu – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami, mogą przynosić do placówki swoje zabawki, jednak opiekunowie powinni zadbać o to, aby nie udostępniały ich innym dzieciom, zabawki muszą być często czyszczone i dezynfekowane przez rodziców;
  • organizacji pracy grupy, w tym także np. zbierania się w jednym pomieszczeniu dzieci przychodzących do przedszkola lub oczekujących na odebranie przez rodziców – rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady: 1 rodczi z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi;
  • udział rodziców w odbywaniu przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce wychowania przedszkolnego – rodzic może przebywać na terenie placówki wraz z dzieckiem pod warunkiem zachowania środków ostrożności (wymagane: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dzienna liczba rodziców musi być ograniczona do niezbędnego minimum.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel