MEN: Termin zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Dodano: 4 października 2018
zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2018/2019, termin 21 czerwca 2019 r. nie zmieni się. Dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny.

Zakończenie roku szkolnego – określone w przepisach

Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona w § 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, który stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.

Data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest również datą wydania uczniom świadectw – na mocy rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel