Kontynuacja stażu w innej szkole – już niedługo możliwa dla nauczycieli stażystów

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 5 grudnia 2018
kontynuacja stażu w innej szkole

Nauczyciele stażyści już wkrótce będą mogli kontynuować staż w innej placówce. Zniesione zostanie ograniczenie w tej sprawie. Przedstawiamy szczegóły zmian!

Już niedługo zmiana przepisów korzystnych dla nauczycieli stażystów

Do tej pory tylko nauczyciele kontraktowi i mianowani mogli kontynuować staż w innej placówce. Nauczyciel stażysta, aby zrealizować staż, musiał przepracował cały czas jego trwania bez przerwy w jednej szkole.

Zmieni się treść art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela – wejdzie on w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ustawy z 22 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw (art. 170 pkt 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw). Od tego momentu wszystkim nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu będzie zaliczać się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli:

  • podejmą zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy,
  • za okres dotychczas odbytego stażu otrzymają co najmniej dobrą ocenę pracy

(art. 6 pkt 8 ww. ustawy).

To dobra wiadomość dla nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 1 września 2018 r., a ich okres zatrudnienia trwa np. do 30 czerwca 2019 r. Będą mogli oni kontynuować staż od 1 września 2019 r. w tej samej lub innej placówce.

Źródło:

  • Ustawa z 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (wersja skierowana do podpisu Prezydenta) – art. 6 pkt 8, art. 170 pkt 2.
Anna Trochimiuk
Dodano: 5 grudnia 2018

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel