Już 1 grudnia 2019 r. rusza nabór wniosków o stypendium im. Hesia Gumprichta

Dodano: 27 listopada 2019
Stypendium dla zdolnych uczniów

Już od 1 grudnia 2019 r. można składać wnioski o stypendium im. Hesia Gumprichta. Stypendium ma na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wspieranie w rozwoju uzdolnionej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do 18 roku życia. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto.

Stypendia im. Hesia Gumprichta są przyznawane na działania edukacyjne skierowane do zdolnej młodzieży na pisemny wniosek złożony przez kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Wnioski o stypendia są przyjmowane przez dwa miesiące, w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Stypendium na wydatki służące rozwojowi edukacyjnemu

Stypendium można przeznaczyć na wydatki związane z rozwojem edukacyjnym kandydata – m.in. zakup pomocy naukowych , książek, udział w dodatkowych zajęciach, kursach, zajęciach edukacyjnych, konferencjach.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2016 roku przyznaje stypendium im. Hesia Gumprichta. Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta. Stypendium przyznawane jest raz w roku zgodnie z regulaminem.


Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel