Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 6 grudnia 2017
Dodatek za wyróżniającą pracę

Ten nowy składnik wynagrodzenia otrzyma tylko nauczyciel dyplomowany. Sprawdź, kiedy i na jakich zasadach może go otrzymać.

Dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 roku

Dodatek będzie mógł otrzymać tylko nauczyciel dyplomowany, który:

  • przepracował minimum 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
  • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Nauczyciel, który raz spełni warunki przyznania dodatku za wyróżniającą pracę, będzie go otrzymywał aż do momentu, gdy uzyska niższą niż wyróżniająca ocenę pracy. Warto przypomnieć, że od 1 września 2018 r. ocena pracy ma być dokonywana nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Dodatek ma od 1 września 2022 r. wynosić 16% kwoty bazowej. Wysokość dodatku ma być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2020 r.).

W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma przysługiwać w wysokości:

  • w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3%
  • w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6%

kwoty bazowej (art. 133 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Terminy przyznawania dodatku

Nauczyciel dyplomowany nabędzie prawo do dodatku za wyróżniającą pracę:

  • 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy;
  • 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Aby mieć szansę na dodatek już od 1 września 2020 r., należy po 31 grudnia 2019 r. złożyć do dyrektora szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jeżeli będzie ona wyróżniająca, a nauczyciel na dzień 1 września 2020 r. będzie legitymował się min. 3-letnim stażem pracy od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, otrzyma dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 3% kwoty bazowej.

  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) – art. 76 pkt 21, art. 133.
Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego
Dodano: 6 grudnia 2017

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel