Do kiedy trzeba złożyć plan rozwoju zawodowego

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 11 września 2019
Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego

W rozporządzeniu o awansie zawodowym znajduje się regulacja stanowiąca, że nauczyciel stażysta składa plan rozwoju zawodowego do 20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Czy oznacza to, że do 20 września, czy 30 września – licząc dni robocze?

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego). W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpoczęły się 2 września 2019 r., a zatem upływ 20-dniowego terminu przypada 22 września 2019 r.tj. w niedzielę. Zgodnie jednak z art. 115 Kodeksu cywilnego Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W związku z tym, stażyści mają czas do 23 września 2019 r. na złożenie planu.

W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciel stażysta składa plan do 22 września 2019 r. Jest to jednak niedziela, w związku z tym termin na złożenie planu upływa w poniedziałek 23 września 2019 r. 20-dniowy termin liczy się bowiem od dnia rozpoczęcia zajęć a nie roku szkolnego.
Dodano: 11 września 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel