Dane z SIO, czyli jak wygląda rok szkolny 2018/2019

Dodano: 3 grudnia 2018
dane z SIO

Większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, więcej etatów oraz wzrost liczby przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych z SIO zebranych na rok szkolny 2018/2019. Sprawdzamy szczegóły!

Szkoły i przedszkola ogółem

W bieżącym roku szkolnym jest 1 392 481 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – o 31 298 więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast do 26 304 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 903 114 uczniów i słuchaczy:

 • do 14 431 szkół podstawowych chodzi 3 043 197 uczniów,
 • do 1 678 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych – 354 701,
 • do 3 488 liceów ogólnokształcących – 601 539,
 • do zasadniczej szkoły zawodowej – 46 510,
 • do 1 575 branżowych szkół I stopnia – 99 602.
 • w 1 877 technikach uczy się 505 443 uczniów.

Nauczyciele

 • Wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach – o 10 207 – oraz liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702 293, czyli o 7 326 więcej niż rok wcześniej.
 • W placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 9 154.
 • Wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela –wzrost o 1,6% w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.
 • Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54% nauczycieli (9 114) zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. 
 • Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54% (3 194) nauczycieli, więcej niż w ubiegłym roku – było to 0,44% (2 632).
 • Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 stanowili 0,96%, a w roku szkolnym 2018/2019 – 1,19%.

Przedszkola

 • Wzrosła liczba przedszkoli do 12 519 – więcej o 373 niż w roku poprzednim.
 • O 2,67% wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej i wynosi obecnie 87,34%. 
 • O 4,2% wzrósł odsetek 3-latków w wychowaniu przedszkolnym, wynosząc ogółem 77,8% wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 4-latków jest o 2,6% więcej w placówkach (ogółem 89,3%), zaś 5-latków – więcej o 1,5%. 
 • W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 93,20% przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat - wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,65%. Natomiast na wsi 79,12% - więcej o 3,91%.

Gimnazja

 • W roku szkolnym 2018/2019 jest 1 678 gimnazjów, z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach - ubiegłym roku szkolnym  funkcjonowało 1 941 gimnazjów. 
 • W 5 781 szkół działają oddziały gimnazjalne – klasa III, tj. szkół, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.
 • 97,8% budynków gimnazjów zostało wykorzystanych i nie zostały one zlikwidowane.
Na stronie MEN znajduje się szczegółowa prezentacja dotycząca danych z SIO>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel