Czy 15 października w szkołach i przedszkolach rozpocznie się strajk włoski?

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 2 października 2019
strajk nauczycieli 2019

Związek Nauczycielstwa Polskiego na swojej stronie internetowej zamieścił informację o rozpoczęciu strajku włoskiego od 15 października 2015 r. Czym jest strajk włoski i jakie konsekwencje mogą czekać nauczycieli, którzy zdecydują się do niego przystąpić?

Żaden przepis nie reguluje kwestii dotyczących tzw. „strajku włoskiego”. Strajk włoski to forma strajku polegająca na wolnym i dokładnym wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w taki sposób, co prowadzi do znacznego jej spowolnienia i sprawia, że sam strajk staje się uciążliwy. Strajk włoski nauczycieli ma polegać przede wszystkim na ograniczeniu pracy do realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego i odmowie wykonywania dodatkowych, nieobowiązkowych zadań.

Nauczyciele muszą wykonywać swoje obowiązki…

Strajk włoski w żadnym razie nie może polegać na odmowie wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto nauczyciele nie mogą odmówić pracy w godzinach ponadwymiarowych oraz realizowaniu doraźnych zastępstw. Nauczyciel nadal jest zobowiązany do sumiennego i starannego wykonywania pracy (art. 100 § 1 Kodeksu pracy).

… ale mogą odmówić wykonywania dodatkowej pracy

Zapowiadany strajk włoski ma polegać przede wszystkim na powstrzymaniu się od wykonywania dodatkowej pracy, czyli tych zadań, które wykraczają poza zakres obowiązków służbowych nauczycieli, a tym samym – nie są dodatkowo wynagradzane. W szczególności dotyczy to organizowania wycieczek.

Nauczyciele uczestniczący w strajku włoskim nie mogą odmówić realizowania podstawy programowej, przeprowadzania i sprawdzania sprawdzianów czy udziału w zebraniach rady pedagogicznej.

 

Dodano: 2 października 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła prawo oraz filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel