Coroczna diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów będzie obowiązkowa

Dodano: 4 lipca 2018
Fotolia_86512255_Subscription_Monthly_XXL

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przewiduje nowe rozwiązanie dotyczące przeciwdziałania narkomanii w szkołach i placówkach poprzez rozszerzenie programu wychowawczo-profilaktycznego o coroczną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów. Sprawdzamy szczegóły zmian!

Przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach

W ustawie Prawo oświatowe nie ma przepisu wprowadzającego obowiązek przygotowania i realizacji działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności dotyczących nowych substancji psychoaktywnych, psychotropowych i środków zastępczych w szkołach i placówkach oświatowych. Dlatego też przewidywana jest zmiana brzmienia art. 26 ustawy – Prawo oświatowe, która umożliwi faktyczne dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego do potrzeb społeczności szkolnej. W efekcie umożliwi to skuteczną realizację treści i działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, w tym przeciwdziałaniu czynnikom ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Termin wejścia w życie zmian nie jest jeszcze znany, gdyż prace parlamentarne nad nowelizacją ustawy rozpoczną się we wrześniu 2018 r.

Więcej na temat zmian w projektowanej nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przeczytasz tutaj>>

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 25 czerwca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel