Bazy z ofertami pracy dla nauczycieli

Dodano: 24 kwietnia 2017
Baza ofert pracy dla nauczycieli

Zgodnie z przepisami wdrażającymi reformę systemu oświaty kuratoria mają obowiązek publikować na swojej stronie internetowej informacje o wolnych stanowiskach pracy. MEN wydał specjalny komunikat ze zbiorczą listą łączy do poszczególnych baz ofert pracy.

Obowiązek publikowania informacji o wolnych etatach nauczycielskich

W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ma obowiązek informować kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Informacje te kuratorzy mają udostępniać na swoich stronach internetowych. W dostępie do tych stanowisk pierwszeństwo będą mieli nauczyciele, którzy zgodzili się bądź złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny bądź przebywają już w stanie nieczynnym, a od roku szkolnego 2018/2019, także nauczyciele gimnazjów, którzy w związku z ich wygaszaniem otrzymali wypowiedzenia (art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Lista baz ofert pracy

MEN w związku z powyższym odsyła do baz ofert pracy dla nauczycieli prowadzonych przez poszczególne kuratoria:

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel