Zmiany w kompetencjach poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Dodano: 24 lipca 2017
Zmiany w kompetencjach poradni

Nowy projekt MEN przewiduje nowelizację rozporządzenia regulującego działanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia umożliwi publicznym poradniom dostosowanie działalności do zmian, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, po czasie wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tj. po dniu  15 marca 2013 r., oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które wejdą w życie 1 września 2017 r.

  • wydawanie opinii, o których mowa w ustawie - Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
  • prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, z uwzględnieniem rezygnacji ze wskazania analizy wyników sprawdzianu przeprowadzanego w ostatniej klasie szkoły podstawowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach ustawy o systemie oświaty w tym zakresie,
  • prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe.
Źródło:

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (projekt z 17 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel