Szkoła wolna od używek – konkurs

Dodano: 23 lutego 2018
Zaproszenie

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji, przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1–3 nauczycieli oraz 5–10-osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel