Projekt nowelizacji przepisów dotyczących konkursów, turniejów i olimpiad

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 3 lipca 2017
Rozporządzenie w sprawie organizacji konkursów

Opublikowano projekt rozporządzenia regulującego organizację i sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Warto zwrócić uwagę na regulacje dotyczące olimpiad dla uczniów szkoły podstawowej.

Olimpiady w szkołach podstawowych

Projektodawca przewidział organizację olimpiad dla uczniów szkół podstawowych które zastąpią obecnie organizowane olimpiady dla uczniów gimnazjów. Przepisy dotyczące organizowania i przeprowadzania olimpiad obejmą również w okresie przejściowym uczniów dotychczasowych gimnazjów (w tym klas gimnazjalnych w innych szkołach). Ponadto uczniowie szkół ponadgimnazjalnych również będą mogli uczestniczyć w olimpiadach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i odwrotnie, z zastrzeżeniem, że prawo do udziału w olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zachowają również uczniowie szkół podstawowych.

Zmiana szkolnego regulaminu konkursu w ciągu roku szkolnego

Istotną nowością jest możliwość zmiany w ciągu roku szkolnego, w przypadku uzasadnionej konieczności, regulaminu konkursu organizowanego przez kuratora oświaty w przypadku uzasadnionej konieczności:

  • zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu,
  • zmiany kryteriów kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu,
  • zmiany warunków uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty konkursu.

MEN rozstrzygnie kolizję terminów

Poza tym w projekcie zapisano, że MEN będzie mógł ostatecznie rozstrzygać o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji danej olimpiady lub turnieju w przypadku wystąpienia konfliktu dotyczącego wyboru terminu dotyczącego przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu eliminacji olimpiady lub turnieju lub braku porozumienia w tym zakresie pomiędzy organizatorami olimpiad i turniejów.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (projekt z 26 czerwca 2017 r.)
Dodano: 3 lipca 2017

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel