MEN udostępniło materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Dodano: 5 marca 2018
Materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej można pobrać materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się lub komunikowaniu się.

Ze strony MEN można pobrać materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego:

  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych – karty pracy opracowane według określonej struktury, która umożliwia stopniowe przybliżanie uczniom zagadnień uwzględnionych w podstawie programowej, a także dostosowanie poziomu trudności podczas długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym,
  • dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją – materiały zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, służą utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania przez uczniów umiejętności komunikacyjnych.
Źródło:

Materiały do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel