Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dodano: 17 czerwca 2020
Wnioski o dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dyrektorzy szkół mogą już zgłaszać organom prowadzącym potrzeby dotyczące zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Samorządy, które złożą do wojewody wnioski o udzielenie dotacji celowej do 10 lipca 2020 r. otrzymają ją do 9 sierpnia 2020 r. Kolejne dotacje zostaną wypłacone dopiero w połowie października.

Jeszcze dwa terminy na złożenie wniosku

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów i ćwiczeniowych składa jednostka samorządu terytorialnego na podstawie informacji udzielonych przez dyrektorów szkół, niezbędnych do ustalenia wysokości finansowania.

Wojewoda środki na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekaże w terminie do:
  • 9 sierpnia 2020 roku – w przypadku złożenia wniosku w terminie od 6 maja do 10 lipca,
  • 15 października 2020 roku – w przypadku złożenia wniosku  w terminie od 11 lipca do 15 września.


Czym są materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Przypomnijmy, że  materiały edukacyjne to  do kształcenia ogólnego lub zawodowego, w tym materiały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego – mające postać papierową lub elektroniczną.

Z kolei materiały ćwiczeniowe to przeznaczone dla uczniów materiały  służące, utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) – art. 3 pkt 24 i 25.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479) – § 5 ust. 4.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel