12 listopada dniem wolnym również dla szkół i przedszkoli

Autor: Trochimiuk Anna

Dodano: 8 listopada 2018
12 listopada 2018 dzień wolny od pracy

Ustanowiono Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 r. Będzie to dzień wolny od pracy. Sprawdzamy, kto jednak musi pracować.

Dzień wolny od pracy, a nie od zajęć

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Gdy przypada w inny dzień niż niedziela, powoduje to obniżenie czasu pracy o 8 godzin. W tym roku dzień ten przypada w niedzielę, a dodatkowo w tym roku świętujemy szczególną, bo setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ustanowiono więc dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

Wszyscy pracownicy placówek oświatowych będą mieć dzień wolny od pracy, a nie tylko od zajęć. Nie będzie więc obowiązku zapewnienia opieki nad uczniami/wychowankami w tym dniu.  

12 listopada br. dniem wolnym od handlu

Jedynie świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, które mają być udzielone w tym dniu w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane również 12 listopada 2018 r. Także apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w tym terminie.

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie 8 listopada 2018 r.
Anna Trochimiuk
Dodano: 8 listopada 2018

Autor: Trochimiuk Anna

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel