Program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019 – kto opiniuje

Autor: Michał Łyszczarz

Dodano: 12 października 2018
Dokument archiwalny
program doradztwa zawodowego

Dyrektor szkoły zatwierdza program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Sprawdzamy, jaką formę powinny mieć zmiany w statucie i opinia do programu!

Wprowadzenie programu doradztwa zawodowego to zmiany w statucie

Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego określa statut szkoły (art. 102 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo oświatowe). Aby wprowadzić wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, należy przeprowadzić zmiany w statucie szkoły. Organem właściwym do przeprowadzenia tej czynności jest rada szkoły, stosownie do regulacji art. 80 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Jeśli rada szkoły nie została powołana, jej kompetencje wykonuje rada pedagogiczna, zgodnie z art. 82 ust. 2.

W szkołach, w których rada szkoły nie funkcjonuje, to rada pedagogiczna powinna dokonać uchwałą zmiany w statucie, polegające na wprowadzeniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Opinia do programu - również zatwierdzana uchwałą

Również uchwałą należy przyjąć opinię do programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Podstawą prawną do podjęcia uchwały rady w tej sprawie jest § 5 ust. 4 rozporządzenia MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Dyrektor szkoły do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. W tym roku szkolnym zatwierdzenie programu następuje do 31 października.
Michał Łyszczarz
Dodano: 12 października 2018

Autor: Michał Łyszczarz

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel