Uczeń sam odbierze swoje świadectwo – MEN zapowiada zmianę przepisów

Dodano: 16 września 2019
Niepełnoletni uczeń sam odbierze świadectwo

Wejście w życie nowego rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych wywołało dużo zamieszania. Zgodnie z nowymi przepisami niepełnoletni uczniowie nie mogą sami odebrać legitymacji szkolnej czy świadectwa ukończenia szkoły. Resort edukacji zapewnia, że przepisy zostaną zmienione.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, rozporządzenie, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw ukończenia szkoły w ewidencji szkolnej, zostanie znowelizowane.

Zgodnie ze zmianą niepełnoletni uczniowie będą mogli odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu.

Odpowiedź na oczekiwania rodziców

Wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, to odpowiedź na zgłaszaną przez rodziców, uczniów i środowiska oświatowe potrzebę zmiany przepisów w zakresie potwierdzania przez uczniów i ich rodziców odebrania dokumentów w imiennej ewidencji prowadzonej przez szkoły.  

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym odbiór:

 • świadectw ukończenia szkoły,
 • indeksów,
 • legitymacji szkolnych,
 • e‑legitymacji szkolnych,
 • mLegitymacji szkolnych,
 • zaświadczeń o zawodzie,  
 • świadectw dojrzałości,
 • aneksów do świadectw dojrzałości,
 • certyfikatów,
 • dyplomów,
 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną,
 • duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych

będzie mógł potwierdzić każdy uczeń albo absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) lub rodzice niepełnoletniego ucznia albo absolwenta przez złożenie podpisu w imiennej ewidencji tych dokumentów prowadzonej przez szkołę.

Projekt rozporządzenia skierowany został do uzgodnień międzyresortowych. 

Źródło:

Opracowała: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel