Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy – Filmu trzeba się uczyć!

Dodano: 19 listopada 2019
Filmowa EduAkcja Warszawy

5 grudnia 2019 r. w siedzibie FINA przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie odbędzie się druga edycja Konferencji Filmowa EduAkcja Warszawy. Do udziału w Konferencji zaproszeni są wszyscy, którzy chcą zapoznać się z najciekawszymi inicjatywami zajmującymi się edukacją filmową w Warszawie – nauczyciele, animatorzy i edukatorzy kultury, a także rodzice i młodzież.

Myślenie o filmie jako zamkniętym dziele sztuki, które – nawet jeśli wybitne – stanowi jedynie kolejny tekst kulturowy do „przeczytania”, jest ograniczające. Język filmowy otwiera ogromne perspektywy komunikacyjne, kulturotwórcze, poznawcze. Zwłaszcza dla młodych ludzi. Coraz częściej sztuka audiowizualna staje się pośrednikiem w porozumiewaniu się, doświadczaniu rzeczywistości, kreowaniu wizji przyszłości. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie rzeczowej edukacji filmowej, która pozwoli młodszym i starszym uczniom nie tylko analizować poszczególne obrazy czy stawać się świadomym odbiorcą przekazów audiowizualnych, ale także rozwijać wrażliwość oraz umiejętności kreowania wytworów kultury.

Konferencja jest wydarzeniem środowiskowym, gromadzącym nauczycieli, animatorów i edukatorów z domów kultury, DKF-ów, stowarzyszeń, fundacji, kin, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz grup nieformalnych, a także osoby zajmujące się edukacją filmową w kinach, urzędników oraz rodziców, opiekunów i młodzież.

Podczas Konferencji Filmowa EduAkcja Warszawy uczestnicy będą mogli zapoznać się z programami włączania edukacji filmowej do nauczania dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim prezentowanych inicjatyw będzie uwzględnianie działań praktycznych – aktywnego udziału dzieci i młodzieży w procesie powstawania obrazów audiowizualnych – w ramy tradycyjnej edukacji teoretycznej.

W ramach Konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, wykładach i prezentacjach. Dotyczyć one będą m.in. organizacji festiwalu filmowego, wykorzystywania filmu dokumentalnego w edukacji czy zachęcania dzieci do zabawy w tworzenie filmów.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel