Regulamin Serwisu „ePedagogika.pl” - płatności SMS

Dodano: 12 grudnia 2016

Regulamin Serwisu „ePedagogika.pl” - płatności SMS

 1. Serwis „ePedagogika.pl”jest dostępny na stronach internetowych pod adresem ePedagogika.pl.
 2. Serwis "ePedagogika.pl" jest dostępny dla użytkowników sieci komórkowych T-Mobile, Orange, PlusGSM i Play.
 3. Serwis "ePedagogika.pl" jest przeznaczony osób pełnoletnich.
 4. Koszt wysłania wiadomości SMS:
  1. Koszt wysłania wiadomości SMS na numer 91968 wynosi 19 zł netto (23,37 PLN z VAT).
  2. Koszt wysłania wiadomości SMS na numer 92568 wynosi 25 zł netto (30,75 PLN z VAT).
 5. W celu uzyskania dostępu do usług oferowanych w Serwisie należy wysłać na wskazany numer wiadomość SMS o treści podanej na stronach Serwisu. W odpowiedzi użytkownik otrzyma wiadomość SMS zawierającą kod umożliwiający skorzystanie z usług oferowanych w Serwisie.
 6. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie wiadomości SMS zawierających poprawną treść i na prawidłowy numer. W przypadku wysłania wiadomości SMS o błędnej treści lub na nieprawidłowy numer użytkownik otrzyma zwrotnie informację o błędnie wysłanej wiadomości SMS i nie otrzyma kodu dostępu do usług oferowanych w Serwisie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Serwisu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w regulaminie Serwisu Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Serwisu na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 1 powyżej.
 8. Nowy Regulamin Serwisu będzie obowiązywał po upływie 7 dni od daty jego opublikowania przez Organizatora zgodnie z postanowieniami punktu 6.
 9. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem i wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 10. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu w ich sieciach i nie ponoszą odpowiedzialności za usługi oferowane z wykorzystaniem Serwisu, w szczególności za treść informacji oferowanej w jego ramach.
 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z wadliwego funkcjonowania sieci GSM.
 12. Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz inne związane z usługą pytania, prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] z dopiskiem "Reklamacja ePedagogika.pl”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia reklamacji.

 

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel