Opieka nad dziećmi – również poza pensum

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 26 lipca 2018
b8a5fb474515f0607d3ebe11135a1d9eb028ad00-xlarge

Dyrektor przedszkola może zobowiązać nauczyciela do sprawowania opieki nad dziećmi oczekującymi na odebranie przez rodziców lub opiekunów, a nauczycielom nie przysługuje za to dodatkowe wynagrodzenie. Dowiedz się, na jakiej podstawie nauczyciele są zobowiązani do opieki nad dziećmi po zakończeniu zajęć. 

W ramach pensum – inne zadania wynikające ze statutu

Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie oczekiwania na odebranie ich przez rodziców po zajęciach to tzw. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola. Czas przeznaczony na sprawowanie takiej opieki nie wlicza się do pensum nauczyciela, a tym samym – nauczycielowi z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

W ramach ustalonego czasu pracy i wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Zapewnienie opieki dzieciom oczekującym na odebranie przez rodziców należy zaliczyć do zajęć opiekuńczych uwzględniających potrzeby dzieci.

Nauczyciel nie może odmówić sprawowania opieki nad dziećmi...

... po zakończonych zajęciach ani oczekiwać za to dodatkowego wynagrodzenia. Prowadzenie zajęć wynikających z zadań statutowych przedszkola nie wlicza się bowiem do pensum nauczyciela, a tym samym – nie stanowi pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Należy pamiętać, że łączny czas pracy nauczyciela zobowiązanego do realizacji zajęć wynikających z zadań statutowych przedszkola, nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
Marta Wysocka
Dodano: 26 lipca 2018

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel